torsdag 2 juli 2015

Almedalsveckan

Migrationsverket kontaktade Support för att efterhöra några synpunkter från de som fått/ väntar på uppehållstillstånd. De ville ha detta i samband med möte under Almedalsveckan. Vi valde att göra små korta filmer där olika personer berättade om sina svårigheter. De spelades sedan upp i samband med en paneldebatt i Visby. 

Boende, Arbete och integration, Familjeåterförening och Högskolestudier var de frågor som diskuterades. Abdulrahman och Ammar var två av de som berättade om sin situation via inspelade filmer. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar