torsdag 17 december 2015

Restad Gård Bandy Team

Ett väldigt framgångsrikt, inspirerande och entusiasmerande möte med Alexander och flera från IFK Vänersborg. Med syfte att diskutera och lära hur den svenska modellen fungerar vad gäller sport utifrån Alexanders inspirerande historia från barn till proffs inom idrotten.
Resultatet av mötet är att mer än 20 unga män kommer att starta Restad Gård bandy team. Vi får se hur många fler som kommer att ansluta sig.

tisdag 15 december 2015

Ljus i mörkret för flyende Ingenjörer

Ingenjörerna På Restad Gård har bred erfarenhet inom elektroteknik, IT, forskning och utveckling ... De har drivit företag, varit framgångsrika. Sett optimistiskt på framtiden och planerat för sina liv. Allt ändrades när kriget bröt ut i Syrien 2011. Bomber och raserade hus, skräckfyllt kaos och fara för livet i vartenda gathörn blev vardag. De hoppades att freden snart skulle hitta hem, men tvingades tänka om. I trygghetens Vänersborg försökte de skapa ett nytt liv, engagera sig i aktiviteter och kurser. Hela tiden fanns en längtan till något mer.............. 

söndag 13 december 2015

Träffpunkt Restad

Vill  du  träffa  nyanlända  och på  Restad  Gård?  Var  med oss på ”Träffpunkt Restad”!

torsdag 10 december 2015

En modell som sprider sig

Supportgruppen har tillsammans med kommunen undersökt möjligheterna och rett ut de praktiska delarna i att få ut de asylsökande på praktik. Initiativet har börjat kallas Vänersborgsmodellen och sprids nu till flera kommuner på olika håll i Sverige .
 See more at:
Foto: Kent Eng

tisdag 8 december 2015

Sverige nya aktiva personer som bidrar till samhället

Khalil är en av de underbara personer som har varit med i Support gruppen mer än 1 år.
Han har lagt 24 timmar per dygn för att hjälpa andra och vara aktiv i Support gruppen som ansvarig för annonsering, allt IT-arbete och administrativt arbete.
För 5 månader sedan fick han arbete och han har betalat skatt i 5 månader medan han ännu var asylsökande utan svenskt personnummer eller uppehållstillstånd.
Idag firar vi att Khaili nu har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Vi hoppas att hela Sverige vill fira att landet får nya aktiva personer som bidrar till samhället såsom Khalil idag. Och här finns många som honom som bor på asylboenden och väntar på att få rätt möjligheter.

fredag 4 december 2015

Studerande Till Studerande Kontaktprojekt

Nils Ericssons elevkår i Trollhättan startar tillsammans med Support gruppen  och Rädda Barnen ett studerande till studerande kontaktprojekt och ett projekt för mingelaktiviteter efter skolan. Det första mötet startar med ca 20 studerande från Restad Gård för att prata om vad som behövs och planera för aktiviteter.
2015/01/13 kommer det att bli mingelkväll för studerande. Men innan dess kommer studerande från Trollhättan och Restad Gård att redan ha haft kontakt och börjat bygga vänskapsrelationer.

onsdag 2 december 2015

Praktikplats på Innovatum

Abdulrahman Sinjab är en av de underbara personer som har varit med i Support gruppen från början.
Han var involverad i alla aktiviteter, Han planerade och koordinerade många aktiviteter. Han spenderade största delen av den tid han väntade på beslut om uppehållstillstånd på Restad Gård med att hjälpa andra.
Nu påbörjar han ett nytt kapitel: Support gruppen med Marta och Henrik ordnade en praktikplats åt honom på Innovatum Science Center då de börjat hitta platser åt ingenjörer och talangfulla personer på Restad Gård.
Han kommer att vara på Kulturarvsgruppen sektionen och planera aktiviteter och utflykter till historiska mål för asylboenden.
"Det är exakt rätt person för detta uppdrag".

tisdag 1 december 2015

Asylsökandes initiativ

Vänersborg har sannolikt varit först i landet med att kunna lotsa ut lärare i skolor så snart efter deras ankomst till Sverige. Idén om att sammanföra yrkeskunniga asylsökande med arbetsgivare kom inte från någon myndighet utan föddes på asylboendet Restad gård, bland flyktingarna själva. De bildade, med stöd av frivilligorganisationer, "Support gruppen" och kunde efter en inventering konstatera att Restad utöver ett antal läkare, ingenjörer och hantverkare också hade ett 40-tal lärare.
BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT