tisdag 1 december 2015

Asylsökandes initiativ

Vänersborg har sannolikt varit först i landet med att kunna lotsa ut lärare i skolor så snart efter deras ankomst till Sverige. Idén om att sammanföra yrkeskunniga asylsökande med arbetsgivare kom inte från någon myndighet utan föddes på asylboendet Restad gård, bland flyktingarna själva. De bildade, med stöd av frivilligorganisationer, "Support gruppen" och kunde efter en inventering konstatera att Restad utöver ett antal läkare, ingenjörer och hantverkare också hade ett 40-tal lärare.
BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar