måndag 31 augusti 2015

Informationsträff studiecirklar

Vi bjöd in till en informationsträff för de som vill leda en studiecirkel i svenska språket. Ett 20-tal personer kom. Många frågor som vilka krav har ni på kunskaper hos ledarna?  Hur många gånger skall det vara? Hur ofta? Måste man vara på Restad Gård hela tiden? Vårt svar var att vi rapporterar inte till någon. Vi har inga krav men de böcker man har kostar en del och vi hoppas att man håller på minst 10 gånger. Eftersom de som deltar ännu inte fått sitt personnummer är studieförbunden inte intresserade av att vara med. Supports styrka är att vi har god kännedom om de som finns på campen och kan plocka ihop cirklar efter ledarnas önskemål. 11 stycken anmälde att de var intresserade av att starta upp en cirkel. Nu har Yousef ett digert jobb att få rätt sammansättning på varje grupp. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar