måndag 25 januari 2016

DoubleCup skapar ett enkelt möte mellan nyanlända och arbetsplatser i Trollhättan

DoubleCup Trollhättan är ett samarbetsprojekt mellan näringslivet, Support Group , Arbetsförmedlingen och Trollhättans Stad. Näringslivsrådet är projektägare.

Projektet DoubleCup innebär i korta drag att en arbetsplats i Trollhättan bjuder in en eller max två
nyanlända till ett personligt möte, såsom exempelvis en fika.

Idén och utformningen av DoubleCup kommer från företag som uttryckt en vilja att engagera sig i
inkluderingsarbete. Företagen i Trollhättan har betonat att engagemanget måste bygga på enkelhet
och smidighet. Det finns inga krav på anställningar, praktik eller tidsödande möten. Bara en inbjudan
till ett arbetsplatsbesök. Det viktigaste är att arbetsplatsen och kandidaterna visar respekt och
nyfikenhet under DoubleCup-mötet.

De nyanlända som får chansen att göra ett arbetsplatsbesök blir kontaktade och får en förfrågan om
att medverka i projektet. Här finns möjligheten att bygga relationer och kontaktnät med näringslivet
inför framtiden. Vi ser det som ett positivt och inspirerande möte, där de själva sätter ramen för sina
förväntningar. Tänk på att DoubleCup endast består av ett möte.

Vill du också engagera din arbetsplats? Skicka in en intresseanmälan på
http://doublecup.se/anmal- dig-nu
Gilla oss även på Facebook och bjud in dina vänner till sidan
www.facebook.com/doublecuptrollhattan/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar