tisdag 2 februari 2016

Projekt för unga människor

Är man över 18 år när man kommer till Sverige räknas man som vilken vuxen som helst. Det innebär att man måste vänta tills man får uppehållstillstånd och flyttat från flyktinganläggningen innan man kan påbörja SFI och fortsätta sina studier. Som det ser ut just nu kan det ta upp mot tre år. Viktiga år som går förlorade för dessa unga människor. Support har nu startat upp ett projekt för unga människor. Kan vi hitta vägar så att de kommer igång med språket direkt på ett sätt som passar ungdomar? Hur kan de få kontakt med svenska ungdomar och Högskolan? Hur kan vi planera för var och en så att de snabbt hittar rätt när de fått sitt uppehållstillstånd är frågor som vi försöker hitta svar på.
Varje måndag träffas gruppen och går igenom veckans aktiviteter samt planerar nästkommande vecka. Vi hoppas hitta ett sätt som sedan kan bilda mönster för alla ungdomar i samma situation Mahmoud, Ibrahim, Maryam och Amina tillsammans med Gunilla Hogedal ingår i projektgruppen. Följ projekten på bloggen ungochny.blogspot.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar