fredag 17 februari 2017

Besök av Kvinna till Kvinna


I samarbete med Rädda Barnen organiserades ett besök av den svenska bistånds-organisationen Kvinna till Kvinna till Restad Gårds asylboende. Här fick de möjlighet att träffa våra volontärer och asylsökande, delta i olika aktiviteter som organiseras av Support Group och diskutera framtida samarbeten. Kvinna till Kvinna har erfarenhet av internationellt arbete med kvinnor i flyktingläger samt arbete med jämställdhetsfrågor både i Sverige och utomlands. Det var intressant att upptäcka att Support Group och Kvinna till Kvinna använder sig utav samma metoder och visioner kring vikten av självorganisering hos sina målgrupper, för att därigenom skapa möjligheter för dessa att delta i utvecklingsprocesser och främja hållbara samhällen. Vi hoppas att detta är starten på ett nära samarbete som kan vara till nytta för alla kvinnor i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar