lördag 14 november 2015

Högutbildad par

Alia och Mohamad är två av alla dessa högutbildade som tvingats fly från Syrien och hamnade i Vargön. Alia har läst tysk litteratur på Damaskus universitet. Hon undervisat tyska privat under sin studietid. Även Mohamad har examen från Damaskus universitet. Han har läst ekonomi. Han jobbade sedan tre år med IT lösningar och de sista sex åren innan han lämnade Syrien arbetade han med kostnadsanalys på ett stort företag. Båda pratar engelska och har nu satt igång med att lära sig svenska via språkcafe och språkcirklar som Support fixat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar