söndag 8 november 2015

Hotell Hehrne

Fler och fler lägger sin konferens eller kick-off på Hotell Hehrne. I samband med det passar man på att få information kring Sveriges största flyktinganläggning. Här är det Yousef som berättar om hur det är att komma till Sverige och bo på en flyktinganläggning för hälsovetare på Högskolan Väst. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar