måndag 20 april 2015

Undersökning

Elisabeth är barnmorska på NÄL. De som arbetar med gravida på NÄL märker att det är problem när de möter flyktingar både innan och efter förlossningen. Hon gör nu ett examensarbete där hon skall försöka ta reda på lite bakgrund kring hur de har det på Restad. Deras tankar och erfarenheter inför mötet med svensk sjukvård. Support blev tillfrågade om de kunde hjälpa till att leta upp gravida och nyförlösta. Hana fixade detta och fick agera tolk för de Somaliska kvinnor som kom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar